TR: ‘Domòtica’

Enllaços d'interès

Fitxa

Data 1a. publicació

gener, 2023

Hèlix

Ciutadania

Tema

Educació

Tipus

Coneixements

Etiquetes

coneixement, ciutats intel·ligents

Idioma

Català

Autor/s

Marc Mostazo (Estudiant 2n Batxillerat - Institut Miquel Martí i Pol)

Organització

Institut Miquel Martí i Pol

Resum

El treball de recerca del Marc Mostazo, consta de dues parts: tèorica i pràctica. D’una banda la part teòrica, on faré una introducció sobre la domòtica, els seus avantatges i inconvenients i la seva evolució; quins elements es poden automatitzar centrant-me en els sensors que instal·laré a la maqueta, i el programa Arduino que serà la plataforma utilitzada per programar els controladors. D’altra banda, la part pràctica, que consistirà en un estudi, mitjançant una enquesta, en el que s’analitzen els coneixements dels participants sobre la domòtica, la integració d’aquesta a les seves llars i les seves preferències en l’àmbit; finalment em centraré en la construcció d’una maqueta d’un habitatge domòtic d’una sola planta que integrarà diversos mecanismes d’automatització.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible: 9 . Indústria, innovació i infraestructura