TR: Estudi dels deixants de condensació

Enllaços d'interès

Fitxa

Data 1a. publicació

gener, 2023

Hèlix

Ciutadania

Tema

Educació

Tipus

Coneixements

Etiquetes

coneixement

Idioma

Català

Autor/s

Sara Allende (Estudiant 2n Batxillerat)

Organització

Institut Joan Miró

Resum

Avui dia un dels principals mitjans de transport és l‘avió, tant al transport de passatgers com al de mercaderies. Gràcies a ell hem aconseguit poder comunicar els continents amb molta més facilitat. Sent un mitjà de transport tan present a les nostres vides, com en sabem tan poc d’ell?

Aquest treball consisteix en l’estudi dels deixants de condensació, els núvols en forma de llargues línies que es formen per la condensació del vapor d’aigua que emet el motor durant la combustió. S’analitza aquest fenomen després de fer un estudi de l’avió comercial i el seu motor. Finalment, s’ha fet un treball pràctic observant deixants de condensació metòdicament i estudiant la meteorologia a la troposfera i al nivell del mar per tal de saber què origina que es formin aquests deixants. Això s’ha pogut fer gràcies a les dades diàries del radiosondatge que ens ha proporcionat la Universitat de Barcelona.

Després de finalitzar aquest treball es pot concloure que la formació d’aquests núvols antropogènics sembla estar directament relacionada amb la humitat relativa i la temperatura de rosada en altura. A més a més, partint d’aquesta informació s’ha comprovat que es pot arribar a induir certes condicions atmosfèriques gràcies a l’observació de deixants de condensació, encara que no de manera precisa.