TR: Generación de electricidad

Enllaços d'interès

Fitxa

Data 1a. publicació

gener, 2023

Hèlix

Ciutadania

Tema

Educació

Tipus

Coneixements

Etiquetes

coneixement

Idioma

Català

Autor/s

Omar Cornejo (Estudiant 2n Batxillerat)

Organització

Institut Francesc Macià

Resum

La generació d’electricitat és una de les coses que més ha contribuït a les nostres vides i també és un dels temes més difícils d’entendre, però això li fa ser encara més intrigant. L’electricitat no és més que un conjunt de fenòmens físics, però per a arribar a aquesta conclusió han hagut de passar milers d’anys, l’electricitat sempre ha estat present entre nosaltres, des del descobriment del foc per part d’un llamp fins avui dia a les nostres cases. Sincerament, pensar que del simple moviment d’electrons es pot arribar a generar una espurna és absolutament increïble.

En el treball està plasmat tot el necessari per a poder entendre com es genera l’electricitat, explicat de manera progressiva per a poder comprendre quins són els pilars clau per a produir una diferència de potencial.

Per una banda, a la feina exposo totes les característiques i necessitats que té la generació d’electricitat. Principalment, s’investiga amb més profunditat l’electromagnetisme i el camp magnètic, que són les fonts principals per la generació d’electricitat. A més, també s’abasta en temes secundaris com l’evolució dels diferents generadors elèctrics al llarg dels anys i la manera de produir electricitat en l’actualitat.

Per l’altra banda, aplicaré tots els coneixements que he après, per comprovar que tot el que està exposat en aquest treball és veritat, mitjançant la creació d’una dinamo i la comprovació de la llei de Faraday, ja que totes les lleis estan basades en observacions i experiments.