TR: Intel·ligència Artificial aplicada al diagnòstic precoç del melanoma

Enllaços d'interès

Fitxa

Data 1a. publicació

gener, 2023

Hèlix

Ciutadania

Tema

Educació, Salut

Tipus

Coneixements

Etiquetes

coneixement, salut, Treball de Recerca

Idioma

Català

Autor/s

Núria González Cuesta (Estudiant 2n Batxillerat - Institut Francesc Macià)

Organització

Institut Francesc Macià

Resum

L’objectiu d’aquest treball de recerca és demostrar que les noves tecnologies i en concret la Intel·ligència artificial (IA), poden ser de gran utilitat per diagnosticar determinades malalties, com el melanoma o càncer de pell.

En primer lloc s’explicarà en què consisteix la intel·ligència artificial, amb un marc teòric que contempla la seva història, els diferents tipus d’IA existents i les seves branques, així com l’aplicabilitat d’aquestes tècniques per a l’anàlisi d’imatges i més concretament en medicina.

Posteriorment tractaré el marc teòric de la pell i les seves malalties, amb un ampli estudi sobre el càncer de pell, quins tipus n’hi ha, com es produeixen, la seva evolució, els mètodes de diagnosi i el tractament de la malaltia, arribant a la conclusió de que un diagnòstic precoç és fonamental per a la curació.

La part pràctica del projecte consisteix en el desenvolupament d’un programa informàtic, que a partir d’una imatge normal amb una càmera fotogràfica, sigui capaç de determinar si es tracta d’una pigmentació benigna o d’un melanoma maligne.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible: 3. Salut i benestar // 9. Industria, innovación i infraestructura.