TR: La malatia d’alzheimer

Enllaços d'interès

Fitxa

Data 1a. publicació

gener, 2023

Hèlix

Ciutadania

Tema

Educació

Tipus

Coneixements

Etiquetes

coneixement

Idioma

Català

Autor/s

Laia Kiesel (Estudiant 2n Batxillerat)

Organització

Institut Francesc Macià

Resum

Aquest treball de recerca té l’objectiu de donar importància a la malaltia d’alzheimer (MA) i al fet que actualment no hi ha cap tractament eficient, és una malaltia incurable i terminal.
El treball està dividit en dues parts: el marc teòric i el marc pràctic. Al marc teòric explicaré com van descobrir l’alzheimer, què és exactament, els símptomes que provoca, com és diagnosticat, la prevenció, els dos grans tipus que n’hi ha i els tractaments actuals. Faré èmfasi en les teories que existeixen sobre quina és la causa de l’alzheimer, ja que encara no se sap realment. Per acabar, explicaré el fàrmac en el qual se centrarà la meva part pràctica.

Gràcies a un grup de farmacologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, he pogut investigar l’efectivitat d’un possible fàrmac per a tractar l’alzheimer: la Licochalcona A. L’objectiu principal de l’estudi és saber la qualitat d’aquest tractament, però també es vol investigar si l’alzheimer podria ser una malaltia semblant a la diabetis, és a dir, una síndrome metabòlica.

A l’estudi he analitzat tres variables: la presència o no d’un gen que provoca MA artificial, una dieta rica en lípids o una dieta control i si se’ls administra o no Licochalcona A als subjectes d’estudi, que en aquest cas, són ratolins. Combinant aquestes variables s’obtenen vuit grups d’estudi diferents.

Explicaré els quatre experiments que s’han realitzat i una prova prèvia que s’efectua per a preparar els models biològics, el genotipat. Aquests experiments ens donen un punt de vista de l’efecte del fàrmac des de tres visions diferents: una metabòlica, una cognitiva i una anatòmica i fisiològica.

Degut al gran volum de mostres, no s’han pogut analitzar tots els resultats de cada prova, però em centraré en les que sí s’ha pogut per a arribar a les conclusions finals de la investigació.