TR: L’acceptació social del maquillatge

Enllaços d'interès

Fitxa

Data 1a. publicació

gener, 2023

Hèlix

Ciutadania

Tema

, Cultura, Educació

Tipus

Coneixements

Etiquetes

coneixement, Treball de Recerca

Idioma

Català

Autor/s

Judith Moreno Molina (Estudiant 2n Batxillerat - Institut Joan Miró)

Organització

Institut Joan Miró

Resum

Podem veure fàcilment que la majoria d’homes de la nostra societat o bé no es maquilla o bé es maquilla de manera desapercebuda. Això és degut als prejudicis i estereotips que condicionen la seva llibertat d’expressió.

En aquest treball quedarà reflectida la evidència de com moltes persones, les quals pensaven en un principi que no tenien pensaments homofòbics i/o masclistes, realment els tenen.

Consisteix en l’explicació de per què existeixen aquests estereotips, de quina manera afecten a la nostra societat i per què estan dirigits a certs col·lectius. A través d’ una recerca prèvia en la nostra historia enfocada en el sector cosmètic es podrà argumentar la recopilació de les respostes enviades a la part pràctica i que finalment es podrà observar unes conclusions reveladores.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible: 10. Reducció de les desigualtats.