TR: L’autoestima en l’adolescència

Enllaços d'interès

Fitxa

Data 1a. publicació

octubre, 2022

Hèlix

Ciutadania

Tema

Educació

Tipus

Coneixements

Etiquetes

coneixement

Idioma

Català

Autor/s

Anna Santos (Estudiant 2n Batxillerat)

Organització

Institut Miquel Martí i Pol

Resum

Aquest treball de recerca tracta sobre l’autoestima en l’adolescència i té com a objectiu final ajudar a les persones que no estan passant per un bon moment a causa d’un dèficit o excés d’autoestima. L’originalitat del meu TR és que em centro en com la pandèmia1 de la COVID-19 ha pogut afectar, o no, als joves. La primera part està formada per una introducció a la història de la psicologia, seguida d’unes breus pinzellades sobre les etapes del desenvolupament humà, específicament de l’adolescència. A continuació, hi ha una explicació de les teràpies més utilitzades per tractar problemes d’autoestima.
La segona part està formada, per una banda, d’una enquesta anònima als alumnes, majoritàriament del meu centre amb l’objectiu d’obtenir informació basada en l’experiència pròpia de les persones enquestades. D’altra banda consta d’entrevistes a tres psicòlegs i a la psicopedagoga2 de l’institut amb la finalitat de recaptar més informació des d’un punt de vista més especialitzat. Per últim, la part pràctica finalitza amb el taller pels alumnes de l’institut, l’objectiu d’aquest és el mateix que el del treball de recerca, ajudar a les persones que no se senten bé amb elles mateixes. La intenció de la part pràctica és poder ratificar o refutar la hipòtesi inicial del treball.