TR: Les diatomees com a bioindicadors de l’estat ecològic del riu Llobregat a Cornellà de Llobregat

Enllaços d'interès

Fitxa

Data 1a. publicació

gener, 2023

Hèlix

Ciutadania

Tema

Educació

Tipus

Coneixements

Etiquetes

coneixement

Idioma

Català

Autor/s

Bàrbara León (Estudiant 2n Batxillerat)

Organització

Institut Francesc Macià

Resum

El meu treball de recerca tractarà sobre l’avaluació de la qualitat del riu Llobregat pel seu pas per Cornellà de Llobregat mitjançant l’estudi de les diatomees com a bioindicadors ecològics de l’estat del riu.

El cabal del riu Llobregat es veu molt disminuit al tram final, per sota del que és ecològicament recomanable. Per això, el Tub del Governador aboca aigua, de la depuradora del Prat i altres rieres, de nou al riu per recuperar el cabal ecològic.

Per entendre bé el tractament que rep l’aigua abans de ser abocada de nou al riu vaig visitar la depuradora del Besós.
Per calcular la qualitat de l’aigua he utilitzat l’Índex Biològic de Diatomees (IBD) que té en compte l’abundància, la sensibilitat i el valor indicador de cada espècie.

En total he realitzar quatre mostrejos: dos abans de l’abocament d’aigua de la depuradora i dos després. També he volgut tenir en compte la variació estacional i per això, el primer i el segon mostreig van ser a l’hivern i el tercer i el quart a l’estiu.

Un cop agafades les mostres al riu es tracten per tal d’obtenir preparacions permanents. Mitjançant la observació al microscopi, s’identifiquen totes les espècies i es calcula l’IBD amb un software especiífic.

També he pogut observar com es veuen al microscopi les diatomees un cop fossilitzades, és la terra de diatomees, que actualment té moltes aplicacions.

Amb aquest treball he arribat a la conclusió que l’abocament d’aigua de la depuradora del Prat afecta a la qualitat del riu Llobregat ja que els resultats de les mostres preses abans d’aquesta sortida han sigut de menys qualitat als de les preses després. Així es que, no només manté el cabal ecològic sinó que també millora l’estat ecològic del riu.