Skip to content

Aquests són alguns dels conceptes que defineixen els continguts d’aquest repositori i pels quals els classifiquem:

Hèlix

El model de la quàdruple hèlix defineix els agents que intervenen i interaccionen en els processos d’innovació (i que pot ser aplicada a altres àmbits). És una evolució de la triple hèlix proposada per Etzkowitz y Leydesdorff, que no incloïa el paper actiu de la ciutadania.

En aquest repositori, l’hèlix correspon a l’autoria dels documents o materials.

 • Ciutadania: particulars que individualment o en grup creen projectes aprofitant l’estructura que els hi aporta el laboratori ciutadà
 • Universitat: els centres acadèmics aporten estudis, investigacions i publicacions molt valuoses que donen suport a les hipòtesis del Citilab
 • Administració: les administracions a nivell local, regional, estatal o internacional també duen a terme projectes, els documents finals dels quals suposen una font de coneixement compartida amb el públic en general. Emmarquem aquí els documents generats per Citilab, donada la seva naturalesa de fundació pública.
 • Empresa: les empreses també aporten eines i expertesa en el camp de la innovació, són un motor tecnològic molt potent en el desenvolupament de coneixement.

Tipus

Independentment del seu format, el tipus defineix el contingut en funció de la seva utilitat, aplicació o origen:

 • Experiències: materials resultants de casos pràctics i situacions viscudes en el context del laboratori ciutadà.
 • Metodologies: defineixen la manera de fer, el “com”; és un conjunt de procediments o tècniques per aconseguir un objectiu concret.
 • Eines: instruments, programaris o plataforma que es fan servir per al desenvolupament d’activitats.
 • Coneixement: concepte més genèric que aglutina dades, informació i sabers al voltant de la innovació social i tecnològica.
Experiències
Metodologies
Eines
Coneixements

Temes

Els temes remeten a necessitats socials definides a partir de l’estudi ‘Blueprint of Social Innovation Metrics’ del projecte de recerca TEPSIE, a les quals hem sumat la cultura. Aquests àmbits representen els reptes que la innovació ha d’abordar per promoure la transformació social:

 • Cohesió social i inclusió: enfortiment dels lligams socials, integració social de tot tipus d’individus i col·lectius.
 • Cultura: accés a espais d’art i creativitat.
 • Educació: adquisició de competències socials, personals, específiques i metodològiques, al llarg de la vida.
 • Habitatge i mobilitat: accés i qualitat de les vivendes i els transports, entorn de vida, ciutats intel·ligents.
 • Medi ambient: preservació dels recursos naturals, sostenibilitat, eficiència energètica.
 • Participació: implicació ciutadana en diversos tipus d’activitats.
 • Salut i benestar: accés als serveis i qualitat de les infraestructures de salut, hàbits saludables. 
 • Treball: noves professions, àmbits de tendència i mercat laboral.
Back To Top