‘La Tecno-Antropología’, Revista de Antropología Experimental

Enllaços d'interès

Fitxa

Data 1a. publicació

maig, 2024

Hèlix

Universitat

Tema

Cultura, Treball

Tipus

Coneixements

Etiquetes

noves professions, tecnoantropologia, tecnocultura

Idioma

Castellà

Autor/s

Jordi Colobrans (prova), Artur Serra, Ricard Faura, Carlos Bezos, Iñaki Martín

Organització

Universitat de Jaen

Resum

A diferència de l’antropologia clàssica, els antropòlegs de la societat del coneixement es troben davant sistemes d’objectes, sistemes socials i sistemes de significat que es troben a la mateixa societat a la que pertanyen. La presa de consciència de l’impacte de les TIC en l’experiència humana desplega un immens ventall de possibilitats. Al segle XXI assistim al naixement d’una Tecno-antropologia que fa una Etnografia de la Innovació (tecnològica, social i cultural), i una Etnografia de les Cultures Digitals que utilitza un nou kit d’eines (digitals), que crea nous espais d’exploració de l’experiència humana, i que dissenya nous conceptes i nous models culturals tant per interpretar les noves realitats així com per construir noves experiències mediatitzades per les TIC. Aquesta Tecno-antropologia proporciona un altre dels sentits de l’Antropologia d’avui.